DDOS

- DDoS  qoruma – İri həcimli, xüsusi hazırlanmış və boşluqlara yönəlmiş DoS və DDoS hücumlarlardan qorunmaq üçün ən qabaqcıl texnologiyalardan və avadanlıqlardan istifadə edilərək müştərinin infrastrukturuna yönəlmiş bu cür hücumlardan müdafiə:

Magistral səviyyədən müxtəlif növ hücumlarına qarşı qorunma mümkün ən qısa zamanda yerinə yetirilir və müştərinin infrastrukturunun maksimum əlçatarlığı təmin edilir.

DDoS hücumlarının qarşısının alınması xidməti çərçivəsində müştəriyə hədəflənmiş hücumların həftəlik və ya aylıq hesabatının paylaşılması.

-   DDoS  qoruma – İri həcimli, xüsusi hazırlanmış və boşluqlara yönəlmiş DoS və DDoS hücumlarlardan qorunmaq üçün ən qabaqcıl texnologiyalardan və avadanlıqlardan istifadə edilərək müştərinin infrastrukturuna yönəlmiş bu cür hücumlardan müdafiə