Sip Trunk

SİP Trunk

VoİP telefoniya xidmətini bir variantı da SİP Trunk xidmətidir.Bu halda müştəriyə məxsus PBX (Kiçik tutumlu mini ATS) SİP trunk vasitəsilə DELTA-Telekomun telefon serverinə qoşulmaqla digər operatorların  (Local,mobil,şəhərlərarası və beynəlxalq)  şəbəkəsinə çıxışı təmin edilir. SİP trank xidmətində kanal sayına məhdudiyyət yoxdur.Bu xidmət nisbətən böyük daxili telefoniya şəbəkəsi və Call Centeri olan idarə və müəssisələr üçün daha əlverişlidir.