|  Delta Telecom   |  İnsan resursları   |  Mühasibatlıq

SORĞU

Bizim məhsullardan razısınız?


 Daima istifadə edirəm və şikayətim yoxdur
 Daha yaxşı ola bilərdi
 Qiymətlər qane etmir
 Tanış deyiləm

Nəticəyə bax!

Mühasibatlıq


Mühasibatlıq Delta Telecom-un vacib strukturlarından biridir.

Belə ki, müəssisə tərəfindən həyata keçirilən bütün təsərrüfat əməliyyatları mühasibat uçotu hesabında əks etdirilir. Bu strukturun məqsədi bölmə və xidmət sahələri ilə birlikdə təsərrüfat daxili ehtiyatların aşkara çıxarılması və səfərbər edilməsidir.

İlkin mühasibat sənədlərinin, hesablaşmaların və ödəniş öhdəliklərinin, əmək haqqı fondunun sərf olunmasının, vəzifə maaşlarının təyin edilməsinin, pul vəsaitlərinin, əmtəə-mal qiymətlərinin və əsas fondların inventarizasiyasının, mühasibat uçotu və hesabatının təşkilinin yoxlanılması və müəssisənin bölmələrində sənədli təftişinin qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət edir.

Beləliklə, mühasibatlıq personalı idarəetmə sisteminin subyekti kimi fəaliyyət göstərir.