|  Xidmətlər  |  DWDM xidmətləri

SORĞU

Bizim məhsullardan razısınız?


 Daima istifadə edirəm və şikayətim yoxdur
 Daha yaxşı ola bilərdi
 Qiymətlər qane etmir
 Tanış deyiləm

Nəticəyə bax!

DWDM xidmətləri


DWDM texnologiyası dünyanın müxtəlif regionlarının rabitə şəbəkələrində, xüsusən Avropa, Asiya və Latın Amerikasında istifadə edilir. Bundan başqa, DWDM-ə multiservis və mobil şəbəkələrin möhkəm infrastrukturunun yaradılması üçün etibarlı texnologiya kimi baxılır.
DWDM nəqliyyat texnologiyası (Dense Wavelength Division Multiplexing) – bir optik çütlük üzərindən ötürülmə zamanı yüksək sürət təmin edir.

DWDM  texnologiyasının istifadəsi iri həcmli trafikin ötürülməsində özünü doğrultmuşdur.

Hal-hazırda bir çox operatorlar STM-64 avadanlığına keçir, magistral və şəhər şəbəkələrinin qurulması üçün DWDM-texnologiyasından istifadə edirlər. DWDM  texnologiyası müxtəlif xassəli trafikin ötürülməsini birləşdirməyə imkan yaradır. Bunun üçün hər bir trafik üçün özünün optik kanalı və ya dalğa uzunluğu ayrılır.

  • Bütün Azərbaycanın region mərkəzlərini və Beynəlxalq çıxış nöqtələrini əhatə edən DWDM şəbəkə infrastrukturu
  • TDM şəbəkələrinin quraşdırılması
  • Beynəlxalq IP transit xidmətləri
  • Milli IP transit xidmətləri
  • TDM səs (voice) xidmətləri
  • Lamda dalğalarının icarəsi
  • 2 Mbit-dən başlayaraq 10 Gbit-ə qədər portların arendası