|   Xəbərlər

SORĞU

Bizim məhsullardan razısınız?


 Daima istifadə edirəm və şikayətim yoxdur
 Daha yaxşı ola bilərdi
 Qiymətlər qane etmir
 Tanış deyiləm

Nəticəyə bax!

Müəssisəmiz ən yeni texnologiyaların Respublikamıza gətirilməsi və tətbiqi işlərini davam edir

Müəssisəmiz ən yeni texnologiyaların Respublikamıza gətirilməsi və tətbiqi işlərini davam edir. Avropada qəbul olunmuş 2020-ci ilin Vahid ekoloji 202020 strategiyasına qoşularaq, alternativ enerji mənbələrindən istifadəyə keçərək, Bakı şəhərində ekoloji mühitin korlanmasını azaldır. Delta-Telekomun Data Mərkəzləri üzərində quraşdırılmış ümumi gücü 170 kW olan günəş panelləri artıq aktiv rejimdə işləyir.Eyni zamanda data mərkəzlərin soyudulması zamanı yaranan 1 MW-a yaxın istiliyin, istilik nasosları istifadə etməklə binaların, qızdırılması üçün yönəldilməsi layihəsi işlənilir.

2017-04-05 ||