Müəssisəmiz ən yeni texnologiyaların Respublikamıza gətirilməsi və tətbiqi işlərini davam edir

Müəssisəmiz ən yeni texnologiyaların Respublikamıza gətirilməsi və tətbiqi işlərini davam edir. Avropada qəbul olunmuş 2020-ci ilin Vahid ekoloji 202020 strategiyasına qoşularaq, alternativ enerji mənbələrindən istifadəyə keçərək, Bakı şəhərində ekoloji mühitin korlanmasını azaldır. Delta-Telekomun Data Mərkəzləri üzərində quraşdırılmış ümumi gücü 170 kW olan günəş panelləri artıq aktiv rejimdə işləyir.Eyni zamanda data mərkəzlərin soyudulması zamanı yaranan 1 MW-a yaxın istiliyin, istilik nasosları istifadə etməklə binaların, qızdırılması üçün yönəldilməsi layihəsi işlənilir.

2017-04-06 ||