|  Delta Telecom   |  İnsan resursları   |  Menecerlər

Menecerlər


Menecerlərimiz müəssisənin Keyfiyyət İdarəetmə sisteminin inkişaf etdirilməsi, təkmilləşdirilməsi, iqtisadi və marketinq üzrə planlaşdırmanı, bazarın inkişafı üçün uzunmüddətli və qısamüddətli planların təşkilini həyata keçirməkdə məsuliyyət daşıyırlar. Həmçinin, müəssisənin ümumi təhlükəsizlik sisteminə nəzarət edir, еhtiyac olan tədrisin təşkil olunmasını təmin edirlər.