|  Xidmətlər  |  DWDM xidmətləri

DWDM xidmətləri


DWDM texnologiyası dünyanın müxtəlif regionlarının rabitə şəbəkələrində, xüsusən Avropa, Asiya və Latın Amerikasında istifadə edilir. Bundan başqa, DWDM-ə multiservis və mobil şəbəkələrin möhkəm infrastrukturunun yaradılması üçün etibarlı texnologiya kimi baxılır.
DWDM nəqliyyat texnologiyası (Dense Wavelength Division Multiplexing) – bir optik çütlük üzərindən ötürülmə zamanı yüksək sürət təmin edir.

DWDM  texnologiyasının istifadəsi iri həcmli trafikin ötürülməsində özünü doğrultmuşdur.

Hal-hazırda bir çox operatorlar STM-64 avadanlığına keçir, magistral və şəhər şəbəkələrinin qurulması üçün DWDM-texnologiyasından istifadə edirlər. DWDM  texnologiyası müxtəlif xassəli trafikin ötürülməsini birləşdirməyə imkan yaradır. Bunun üçün hər bir trafik üçün özünün optik kanalı və ya dalğa uzunluğu ayrılır.

  • Bütün Azərbaycanın region mərkəzlərini və Beynəlxalq çıxış nöqtələrini əhatə edən DWDM şəbəkə infrastrukturu
  • TDM şəbəkələrinin quraşdırılması
  • Beynəlxalq IP transit xidmətləri
  • Milli IP transit xidmətləri
  • TDM səs (voice) xidmətləri
  • Lamda dalğalarının icarəsi
  • 2 Mbit-dən başlayaraq 10 Gbit-ə qədər portların arendası