EDTP Müəssisələrin İnkişafı və Təlimi Proqramı

Delta Telekom Ltd EDTP üzrə sertifikatlaşdırılmış müəssisədir.
Delta Telekom Ltd müəssisəsi Müəssisələrin İnkişafı və Təlimi Proqramı tərəfindən 18 fevral 2009-cu il tarixində sertifikat almışdır.

2009-04-11 ||www.delta-telecom.net